Ana Sayfa Dernek İletişim Site Haritası
 
Ana Sayfa : Akreditasyon Komisyonu'ndan

Akreditasyon Komisyonu'ndan

Değerli Meslekdaşlarım,

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu bünyesinde  2007 yılında kurulan Akreditasyon Komisyonu, kuruluş yönergesinde de belirtildiği gibi uzmanlık eğitimi veren kliniklerin eğitim ve hizmet aktivitelerinin standardlarını tesbit ederek yurt çapında bir standardizasyon ve homojenizasyon sağlanması amacını taşımaktadır.

Akreditasyon Komisyonu bu amacına ulaşabilmek için yurt içindeki Eğitim kliniklerinin eğitim aktivitelerinin ve bununla bağlantılı olan hizmet aktivitelerinin niteliklerini belirleyerek, belli bir standarda oturtulması  ve bu standartların yükseltilmesini sağlamak için  eğitim ve hizmet aktivitelerinin sertifikalandırılması  çalışmalarını sürdürmektedir.

Geçtiğimiz dönem 2 Kliniğimizin akredite olması çalışmalarının  ardından önümüzdeki dönemde de gönüllülük  esasına dayalı,  gelişimi ve ilerlemeyi destekleyici, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir misyona sahip  olan Akreditasyon Komisyonu TKBBBBC Derneği çatısı altında Yeterlik Yürütme Kurulu’na bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bilindiği gibi, son Ulusal Kongre’de yeni seçilen meslekdaşlarımızın da katılımlarıyla güçlenen komisyonumuza ilgili klinikler  başvurularını  yönergemizde bahsedildiği gibi doğrudan Yeterlik Yürütme Kurulu (YETKUR) Başkanlığı’na yapabilirler.

Yeni dönemde görev alan Yürütme Kurulu ve komisyonlarımızın KBB camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılarımla

Prof .Dr. İstemihan Akın
TKBBBBC Derneği Yeterlik Kururlu Akreditasyon Komisyon Başkanı

 
LookUs & Online Makale